kill two birds with one stone

We should live positive instead of a negative mind.

Bài học về presentation’s skill, không hoàn thành vì bị bỏ dở giữa chừng.

Tuy nhiên cũng thu lượm được một chút sơ khai về presentation. Hơn thế là bài học thực tế về những điều cần và nên làm trong cuộc sống.

Mỗi bước đi hãy để nó là một sự trưởng thành.

Mỗi suy nghĩ hãy làm nó chín chắn hơn.

Và mỗi hành động hãy là người có trách nhiệm.

Chủ nhật, thay bằng cái dự định đi chơi mình sẽ hoàn thành cái mà mình đã nhận lời.

Sắp xếp lại lịch chút vậy.

Cafe và những bản nhạc không lời…

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s