Abraham Lincoln’s letter and lessons.

Abraham Lincoln's letter and lessons.

Một bài học về ý chí và nghị lực.
Của kinh nghiệm và sự khôn ngoan.
Quyền năng của ngôn ngữ.

Advertisement